Qüestionari d'avaluació de Recursos Turístics - Museu de Cau Ferrat

| Índex |

1.- Indiqui com ha conegut el Museu Cau Ferrat.
El seu tour operador Internet
Oficina de turisme de Sitges Boca orella
Altres oficines de turisme Altres
2.- Amb quin mitjà ha arribat a la vila?
Tren/Autobús públic Via marítima
Cotxe/Privat Altres
(Si contesta Cotxe/Privat a la pregunta anterior)
3.- Ha trobat aparcament amb facilitat?
Si / No
En cas de contestar SI
Indiqui a quina distància del museu:
-5 min -20 min
-10 min +20 min
4.- Ha tingut algun problema per desplaçar-se per dins el museu?
Si / No
En cas de contestar Si
Valori quin grau de dificultat s'ha trobat:
1 3 5
(1 gens, 5 molt)
5.- Valori el grau de satisfació de l'atenció rebuda per part del personal del museu.
1 3 5
(1 gens, 5 molt)
6.- Que li ha semblat el deplegable entregat amb l'entrada, valori la seva utilitat:
1 3 5
(1 poc útil, 5 molt)
7.- Ha utilitzat el sistema d'audioguia disponible al museu?
Si / No
En cas de contestar Si
Valori el grau de satisfacció de l'audioguia:
1 3 5
(1 gens, 5 molt)
8.- Ha realitzat la visita guiada que ofereix el museu?
Si / No
En cas de contestar Si
Valori el grau de satisfacció del servei de visita guiada del museu:
1 3 5
(1 gens, 5 molt)
9.- Valori que li ha semblat la cartelleria específica de cada obra exposada:
1 3 5
(1 poc útil, 5 molt)
10.- Valori que li ha semblat la identificació de les sales:
1 3 5
(1 poc útil, 5 molt)
11.- Valori com li ha semblat la temperatura de les sales:
1 3 5
(1 malament, 5 molt bé)
12.- De forma general quina nota li posaria al museu del cau ferrat.
1 5 10
(1 molt dolenta, 10 molt bona)
13.- Dades de visita i personals:
Visita el dia (dd-mm-aaaa) :
Edat:

CFGS - Guia, Informació i Assistència turística
M07 - Disseny de Productes Turístics
UF1 - El producte turístic

Zaida Sillah
Marc Beramendi

© mBeramendi.cat